De unieke kracht

Digital Talents heeft de unieke kracht om bedrijfsprocessen snel in kaart te brengen, helder te structuren en met eenvoudige software efficiënt en vlot te laten verlopen. Deze unieke kracht omschrijven we met de slogan:

"FRAMEWORK YOUR FLOWS"

Deze slogan geeft weer hoe Digital Talents te werk gaat en vat samen welk proces er wordt afgelegd alsook welke rol software speelt binnen het verhaal.

Framework

Digital Talents blinkt uit in het denken en ontwikkelen op basis van raamwerken. Basisstructuren die simpel en eenvoudig zijn, geconfigureerd kunnen worden in functie van omstandigheden alsook moduleerbaar zijn en dus gekoppeld kunnen worden met tal van andere toepassingen. Digital Talents levert je vervolgens ook de benodigde raamwerken aan om aan de slag te gaan.

Flows

Digital Talents biedt een oplossing voor bijna elk bedrijfsproces. Ongeacht of dit gaat over een logistieke proces, een administratief proces, het verzamelen of delen van informatie, etc... De verbindende factor tussen al deze bedrijfsprocessen is dat het telkens gaat over “beweging”. Beweging van data, personen, objecten etc... Indien beweging vlot verloopt dan spreek je over “Flows”, en dat is hetgeen Digital Talents wilt bereiken met haar frameworks.

Framework your flows

Elke oplossing die ontwikkeld wordt is een vorm van een raamwerk, of het nu een e-shop betreft of een CRM-systeem. Het is telkens een gestructureerd, helder maar dynamisch gegeven dat openstaat voor synergie en evolutie.

Door het vastpakken en structureren (framework) van processen en het implementeren van de juiste software creëer je juiste, vlotte en efficiënte bedrijfsprocessen (flows). Dat is de uitdaging waar bedrijven mee worstelen. Dat is de opdracht die Digital Talents aangaat.